Καθρεπτική (ή κατοπτρική) γραφή γραμμάτων και αριθμών …

Καθρεπτικήκατοπτρική) γραφή έχουμε όταν τα γράμματα ή οι αριθμοί παρουσιάζουν κατεύθυνση αντίθετη από τη συμβατική. Οφείλεται σε ελλείμματα στην οπτική αντίληψη και στον οπτικο-κινητικό συντονισμό.

Τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν ιδιαίτερα από ένα οπτικό βοήθημα που να δείχνει τη συμβατική κατεύθυνση γραμμάτων και αριθμών με έναν τρόπο διαφορετικό. Στα γράμματα και στους αριθμούς δηλαδή υπάρχουν ματάκια για να κοιτάζουν τον ήλιο. Τοποθετούμε λοιπόν τα γράμματα και τους αριθμούς εκατέρωθεν του ήλιου και προτείνουμε στα παιδιά να προσέξουν προς τα πού κοιτάει αυτό που τους δυσκολεύει κάθε φορά.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ

Δείτε περισσότερα …
Είναι μια μικρή βοήθεια για τα παιδάκια που το χρειάζονται (πρωτάκια αλλά και μεγαλύτερων τάξεων)

 

About Πηλιανίδης Γιώργος

avatar

Δάσκαλος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης ...