Σχολικό έτος 2021/22

Διευθυντής: Αγγέλου Σωτήριος
Υποδιευθυντής: Μουδιώτης Λάζαρος
Υποδιευθύντρια: Λαζαρίδου Αθηνά

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Πρωινή Ζώνη Αγγέλου Σωτήριος
Πρωινή Ζώνη Λαζαρίδου Αθηνά (οργ.)
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Τάξη Α΄- 1 Αβραμίδου Βαρβάρα
Τάξη Α΄- 2 Πετρόπουλος Πασχάλης (οργ.)
Τάξη B΄- 1 Μάνου Αικατερίνη
Τάξη Β΄- 2 Αυγερινού Μαρία (οργ.)
Τάξη Β΄- 3 Κουκοτίδου Κερατσούλα (οργ.)
Τάξη Γ΄- 1 Λαζαρίδου Αθηνά (οργ.) – υποδιευθύντρια
Τάξη Γ΄- 2 Παπαξενίδου Ευτυχία (οργ.)
Τάξη Δ΄- 1 Δήμου Μαρία (οργ.)
Τάξη Δ΄- 2 Γρηγοριάδου Όλγα (οργ.)
Τάξη Δ΄- 3 Πηλιανίδης Γεώργιος (οργ.)
Τάξη Ε΄- 1 Παπαδοπούλου Δέσποινα
Τάξη Ε΄- 2 Κάτσος Σπυρίδων (οργ.)
Τάξη ΣΤ΄- 1 Μισιρλής Αθανάσιος (οργ.)
Τάξη ΣΤ΄- 2 Κιουτσουκούδης Γεώργιος (οργ.)
Τάξη Ένταξης Βελισσαροπούλου Αναστασία (οργ.)
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ολοήμερο Μουδιώτης Λάζαρος (οργ.) – Υποδιευθυντής
Ολοήμερο Σοφία Δάδη
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Φυσική Αγωγή Μποπότας Δρόσος
Φυσική Αγωγή Τσιάμη Αναστασία
Αγγλικά Τζιτζιμίκα Μαρία (οργ.)
Αγγλικά Στοΐλα Ελένη (οργ.)
Πληροφορική Καρύδα Στυλιανή
Γερμανικά Μπαλιάμης Κωνσταντίνος
Εικαστικά Μουτζάκα Βάσια
Μουσική Τσακυρίδης Δημήτριος
Θεατρική Αγωγή Θοδωράνου Ελισάβετ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καλαφατζή Σοφία
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Βικτωράτος Νεκτάριος
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Κατσαντώνη Δέσποινα