Εισαγωγή μαθητών ΣΤ΄ τάξης στην Α΄ τάξη Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών της στ΄τάξης στα μουσικα και καλλιτεχνικά γυμνάσια σας παραπέμπουμε στα παρακάτω:

ΕΞΕ – 46287 – 2021 – Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021_2022

Συνημμένα_46287_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ _2021

46312_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ_2021_22-1

Συν_46312_ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ _2021_2022

About Σωτήρης Αγγέλου

avatar

Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης