Εγγραφές για την Α΄ Δημοτικού

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν
από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ.) Υπογεγραμμένο από παιδίατρο.(ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της
μαθητή/τριας. (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΟ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

About Σωτήρης Αγγέλου

avatar

Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης