Τσάντα στο σχολείο 2019 – 20

Για την υλοποίηση της δράσης με θέμα «Τσάντα στο σχολείο», (ΥΑ217785/Δ1/18-12-2018, ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56/Β/2019, καθώς και την εγκύκλιο λειτουργίας των σχολείων 2019-2020, ο Σύλλογος Διδασκόντων το Σχολείου μας αποφάσισε τις παρακάτω Παρασκευές να παραμένει η τσάντα των μαθητών/τριών στο σχολείο:

Τσάντα στο σχολείο
27 Σεπτεμβρίου 2019
11 και 25 Οκτωβρίου 2019
8 και 22 Νοεμβρίου 2019
6 και 20 Δεκεμβρίου 2019
17 και 31 Ιανουαρίου 2020
14 και 28 Φεβρουαρίου 2020
6 και 20 Μαρτίου 2020
3 Απριλίου 2020
8 και 22 Μαΐου 2020
5 Ιουνίου 2020

Επισημαίνεται ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά την διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν ανατίθενται εργασίες και δεν προγραμματίζονται επαναληπτικές-εμπεδωτικές δοκιμασίες για την Δευτέρα, μετά την υλοποίηση της δράσης «τσάντα στο σχολείο».
Η δράση αυτή υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών.

Ο Διευθυντής
Το Διδακτικό Προσωπικό

About Αθηνά Λαζαρίδου

avatar

Δασκάλα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης