Η γενοκτονία των Ποντίων

Η γενοκτονία των Ποντίων

Η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελεί ένα, αδιαμφισβήτητο, ιστορικό γεγονός. Αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον Ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. ΠΟΝΤΟΣ ΕΝ ΑΣΤΡΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΟΨΕ, ΟΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ?ΠΑΝΤΑ! ΙΝΑΣ ΠΟΝΤΙΟΣ ΚΑΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΣΑ?Ζ «Ο ΠΟΝΤΟΝ ΖΕΙ!»