Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης  ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από δύο εισόδους-εξόδους, από την οδό Μιχαηλίδη(σκάλες) και από την οδό Σταδίου(γυμνάσιο).

Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Τηλέφωνο Διεύθυνσης   :   2310654739
  Τηλέφωνο Γραφείου Διδασκόντων   :   2310669820
  Fax   :   2310587767
  Διεύθυνση   :   Σχολείου 1 – Πολίχνη T.K. 56533

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο σχολικός κανονισμός περιλαμβάνει όλους εκείνους τους όρους και κανόνες που απαιτούνται για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν σαν στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, άλλων φορέων), χωρίς συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση.
Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και η σωστή οργάνωσή της προϋποθέτει κανόνες, όρια και κατανομή ρόλων και ευθυνών.
Κάθε μαθητής/τρια έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα. Έτσι αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Ο/Η μαθητής/τρια ως μέλος της σχολικής κοινότητας ζει, αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται για τα επιτεύγματα των άλλων και τα δικά του/της.
Βασικός ρόλος του σχολείου, με την αγωγή που προσφέρει, είναι να προετοιμάζει την ομαλή ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κοινωνία. Γι? αυτό του/της εξασφαλίζει περιβάλλον σεβασμού και ελευθερίας που θα τον/την κάνει να νιώθει ασφάλεια και υπευθυνότητα και του/της παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Το σχολείο οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία του/της μαθητή/τριας με την κοινωνική ευθύνη.
Ένας σχολικός κανονισμός δεν έχει τη μορφή ενός καθηκοντολόγιου, αλλά συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή. Δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό, αλλά ως παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/τριας.
Ο σχολικός κανονισμός δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, δίνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών/τριών, στοχεύει στην προσαρμογή και την υπευθυνότητά τους, περιέχει συγκεκριμένους τρόπους πειθαρχίας, κανονισμούς που να μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι κατανοητοί απ? όλους/όλες.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΡΙΜΗΝΑ

Το σχολικό έτος αρχίζει για τους/τις εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου ενώ για τους/τις μαθητές/τριες αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο Αγιασμό και λήγει στις 15 Ιουνίου με την απονομή των Τίτλων Προόδου και Σπουδών στους/στις μαθητές/τριες.

Με σκοπό την καλύτερη κατανομή της διδασκόμενης ύλης και της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, το σχολικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα ως εξής:

 • Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ:  Από 11 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου
 • Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ:  Από 11 Δεκεμβρίου έως 10 Μαρτίου
 • Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ:  Από 11 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου

Μετά τη λήξη κάθε τριμήνου γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/τριών από τους/τις εκπαιδευτικούς και οι γονείς ενημερώνονται για την πρόοδο και παραλαμβάνουν τον έλεγχο προόδου των παιδιών τους σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ KAI AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΩΡΑΡΙΟ

Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι/όλες αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και σέβονται την αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Όταν το ωράριο δεν τηρείται από τους/τις μαθητές/τριες ή τους/τις εκπαιδευτικούς, χάνεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του.
Η προσέλευση των μαθητών/τριών της πρωινής ζώνης είναι 07.00΄- 07.15΄και διαρκεί ως τις 07.55΄.
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριών του κανονικού προγράμματος είναι από τις   07.55΄ έως 08.05΄.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 08.10΄ και λήγει στις 13.15΄ για όλες τις τάξεις.
Το πρόγραμμα του ολοήμερου ξεκινά στις 13.15΄ και λήγει στις 16.00΄.

Όλοι οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί, παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Η πρωινή συγκέντρωση όλης της σχολικής κοινότητας αποτελεί ευκαιρία για ενημέρωση και ψυχολογική προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να ακολουθήσει.
Το σχολείο αποδίδει τη σημασία που πρέπει στην πρωινή προσευχή. Οι αλλόθρησκοι/ες και οι ετερόδοξοι/ες μαθητές/τριες παρευρίσκονται στην προσευχή έχοντας το δικαίωμα να μη μετέχουν σε αυτήν και παράλληλα την υποχρέωση να αποδίδουν τον πρέποντα σεβασμό.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες θέλουν να ακούσουν τις πρωινές ανακοινώσεις μπορούν να παραμείνουν πίσω από τον χώρο συγκέντρωσης της πρωινής προσευχής και να αποχωρήσουν αμέσως μετά.

Το σχολείο ρυθμίζει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών/τριών, έχοντας σαν γενική αρχή ότι δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι ο/η μαθητής/τρια μπορεί να καθυστερεί χωρίς κάποιες συνέπειες.
Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο γίνεται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Μετά την είσοδο των μαθητών/τριών στον χώρο του σχολείου, την ευθύνη έχουν οι δάσκαλοι/ες υπηρεσίας.

Οι μαθητές/τριες που αργούν συστηματικά να έρθουν στο σχολείο, γίνονται δεκτοί/ές στην τάξη τους μόνο μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Κατά την παραμονή των μαθητών/τριών στην τάξη υπεύθυνος/η είναι ο/η διδάσκων/ουσα εκπαιδευτικός, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι δάσκαλοι/ες υπηρεσίας.

Με τη λήξη των μαθημάτων η αποχώρηση ή η παραλαβή των μαθητών/τριών από τον χώρο του σχολείου στις κεντρικές εξόδους, γίνεται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Η αποχώρηση ενός/μιας μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του/της δασκάλας της τάξης ή της διεύθυνσης και απαραίτητα με τη συνοδεία του γονέα ή κηδεμόνα.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Το βάρος της σχολικής τσάντας είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί (δικαιολογημένα ως ένα βαθμό) αρκετούς γονείς, καθώς οι μαθητές/τριες κουβαλούν βαριές τσάντες και δεν μπορούν να ανέβουν τις σκάλες, οι γονείς ή κηδεμόνες εισέρχονται στο κτήριο κουβαλώντας τις τσάντες των παιδιών και το πρόβλημα μεγαλώνει συνεχώς. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων και την ελάφρυνση της σχολικής τσάντας οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει:

 • Να ελέγχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών, ώστε στην τσάντα καθημερινά να μένουν μόνο τα μαθήματα της ημέρας.
 • Να μην επιτρέπουν στα παιδιά να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, επιπλέον τετράδια με αυτοκόλλητα, βιβλία, δυο και τρεις κασετίνες ή οτιδήποτε άσχετο με το μάθημα.

Εξυπακούεται ότι βιβλία και Τετράδια Εργασιών τα οποία θα προτείνει ο/η δάσκαλος/α της τάξης ή ό,τι δεν χρειάζεται δουλειά στο σπίτι, πρέπει να παραμένει μόνιμα στην τάξη.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΩΡΕΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  …   …   ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ
 07.00΄- 07.55  55΄  Πρωινό σχολείο
  …   …   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
 08.00΄- 08.10  10΄  Υποδοχή μαθητών
 08.10΄- 09.40΄  90΄  1η διδακτική περίοδος
 09.40΄- 10.00΄  20΄  Διάλειμμα
 10.00΄- 11.30΄  90΄  2η διδακτική περίοδος
 11.30΄- 11.45΄  15΄  Διάλειμμα
 11.45΄- 12.25΄  40΄  5η ώρα
 12.25΄- 12.35΄  10΄  Διάλειμμα
 12.35΄- 13.15΄  40΄  6η ώρα
 13.15΄- 13.20΄  5΄  Διάλειμμα / Αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος
   …    …   ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 13.20΄- 14.00΄  40΄  1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση
 14.00΄- 14.15΄  15΄  Διάλειμμα
 14.15΄- 15.00΄  45΄   2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη – Προετοιμασία
 15.00΄- 15.15΄  15΄  Διάλειμμα
 15.15΄- 16.00΄  45΄  3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος.
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουική, Θεατρκή Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δρατηριοτήτων).
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το σχολείο θεωρεί τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες ως υποχρέωσή τους. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο/η μαθητής/τρια να χαίρεται και να επιδιώκει τη συμμετοχή του/της σε αυτές.
Η φοίτηση των μαθητών/τριών και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων πρέπει να είναι τακτική. Οι συνεχόμενες και αδικαιολόγητες απουσίες διαταράσσουν την ομαλή φοίτηση και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των μαθητών/τριών.
Οι απουσίες των μαθητών/τριών είναι ένα σημαντικό θέμα με σοβαρές συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπίζεται από το σχολείο και την οικογένεια.
Η ελλιπής παρακολούθηση δημιουργεί εκπαιδευτικό και μαθησιακό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Παιδαγωγικά, οι συχνές απουσίες δημιουργούν στη συνείδηση των μαθητών/τριών την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο σχολείο δεν συγκαταλέγονται στις αρετές που πρέπει να έχει ένας/μια μαθητής/τρια.
Για την τακτική φοίτηση του/της μαθητή/τριας την ευθύνη έχει ο γονέας ή κηδεμόνας του.
Ο γονέας ή κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας που απουσιάζει, οφείλει να ενημερώσει τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή τη διεύθυνση του σχολείου.
Όταν ο/η μαθητής/τρια απουσιάζει για λόγους υγείας, ο γονέας ή κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τη διεύθυνση του σχολείου για το είδος της ασθένειας, ώστε αν χρειαστεί να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την υγεία των μαθητών/τριών της τάξης και όλου του σχολείου αν πρόκειται για μεταδοτική ασθένεια.
Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας του/της μαθητή/τριας για λόγους υγείας, είναι απαραίτητη η βεβαίωση γιατρού ή η υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ενώ για άλλους λόγους είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του/της μαθητή/τριας την ευθύνη έχει το σχολείο. Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας ενός/μιας μαθητή/τριας ο/η δάσκαλος/α της τάξης ή η διεύθυνση του σχολείου, αν δεν έχει ενημερωθεί από τον γονέα, οφείλει να ενδιαφερθεί για τον λόγο της απουσίας του/της.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο/η μαθητής/τρια. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο/η μαθητής/τρια για την αποδοχή και την αναγνώρισή του/της από τη σχολική κοινότητα.
Κάθε μαθητής/τρια αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του/της ανάγκες, τα δικά του/της προβλήματα και τη δική του/της ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησής του/της.
Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών/τριών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών/τριών του/της.
Ο/Η εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριών του/της, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Ο/Η εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριές του.

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών συνδιαμορφώνεται από:

 • Τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης.
 • Την καθημερινή προφορική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας.
 • Την επίδοσή τους στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες.
 • Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχουν για το σπίτι.
 • Τη συμμετοχή και συμπεριφορά τους στην ομάδα που ανήκουν.
 • Τη γενική συμπεριφορά τους απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριες και τους/τις δασκάλους/ες τους.

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών/τριών του και παραδίδει τη βαθμολογία στη διεύθυνση.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/τριας και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.
Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη.
Ο/Η εκπαιδευτικός και οι ειδικότητες ορίζουν συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε βδομάδα, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον/την εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον/την ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ο/Η μαθητής/τρια προσέρχεται στο σχολείο και περνάει δεκάδες ώρες της παιδικής του/της ηλικίας, όχι μόνο για να αποκτήσει γνώσεις αλλά και κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, διαμορφώνοντας τον δικό του/της ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσωπικότητα και φυσικά να αισθανθεί καλά. Το σχολείο δημιουργεί το κατάλληλο, ελκυστικό περιβάλλον, ώστε το παιδί να θέλει να έρθει σε αυτό!
Το σχολείο πρέπει να παρέχει “παιδεία” και όχι “εκπαίδευση” συνεπώς η αγωγή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά του (είναι ανώφελο ένα παιδί να γνωρίζει καλά Μαθηματικά ή Γεωγραφία αλλά να έχει προβλήματα επικοινωνίας, να είναι αγενές, βίαιο ή να μη γνωρίζει πώς να συμπεριφερθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο).
Η καλή συμπεριφορά δείχνει το επίπεδο πολιτισμού ενός ανθρώπου. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη σε κάθε οργανωμένο σύνολο, κράτος, οικογένεια ή σχολείο, για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του.
Το σχολείο αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας και αναπόφευκτα υπάρχουν και σε αυτό φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Για την εύρυθμη λειτουργία του απαιτείται η εφαρμογή ενός κώδικα συμπεριφοράς που έχει σαν στόχο να προστατεύσει το δικαίωμα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στη μάθηση και τη διδασκαλία και να εξασφαλίσει ένα ευχάριστο και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.

Ο κώδικας συμπεριφοράς περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο/Η μαθητής/τρια έχει το δικαίωμα:

 • Μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του/της.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του/της.
 • Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
 • Να  χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
 • Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του/της ή των συμμαθητών/τριών του/της.
 • Να του/της παρέχεται περιβάλλον καθαρό, υγιεινό, ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.
 • Να μην προσέρχεται στο σχολείο για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς κοινωνικούς λόγους.
 • Να προσέρχεται απροετοίμαστος/η στο σχολείο όταν αυτό συμβαίνει λόγω υπαιτιότητας τρίτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο/Η μαθητής/τρια έχει την υποχρέωση:

 • Να μην απουσιάζει από το σχολείο.
 • Να έρχεται προετοιμασμένος/η για το μάθημα.
 • Να σέβεται και να διατηρεί καθαρά τα προσωπικά του/της αντικείμενα (βιβλία, τετράδια).
 • Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε εκδήλωση του σχολείου.
 • Να συμπεριφέρεται με σεβασμό και ευγένεια στους/στις δασκάλους/ες και τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.
 • Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των άλλων.
 • Να κινείται προσεκτικά και να αποφεύγει παιχνίδια και συμπεριφορές σε οποιοδήποτε μέρος του σχολείου (ιδιαίτερα στις σκάλες), που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική του/της και των συμμαθητών/τριών του/της.
 • Να μη βρίσκεται στην τάξη ή στον εσωτερικό χώρο του διδακτηρίου κατά την ώρα του διαλείμματος.
 • Μετά το διάλειμμα προσέρχεται έγκαιρα μέσα στην τάξη.
 • Να μη φέρνει στο σχολείο έντυπα ή αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με τη μαθητική του/της ιδιότητα.
 • Να μην έχει κινητό τηλέφωνο (η επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον σε περίπτωση ανάγκης γίνεται μέσω των γραμμών του σχολείου).
 • Να σέβεται και να προστατεύει τους χώρους και την περιουσία του σχολείου.
  (Όταν ο/η μαθητής/τρια  προκαλέσει φθορά στη σχολική περιουσία, ο γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να την αποκαταστήσει).
 • Να έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.

Ιδιαίτερα μέσα στην τάξη:

 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία.
 • Να μην ενοχλεί τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.
 • Να μιλά αφού πρώτα πάρει άδεια.
 • Να ακούει χωρίς να διακόπτει τον/τη συμμαθητή/τριά του/της.
 • Να σέβεται και διατηρεί την τάξη του/της καθαρή.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Βασικός στόχος της σχολικής κοινότητας για την προώθηση του παιδαγωγικού έργου είναι η ανάπτυξη σε κάθε μαθητή/τρια της ικανότητας της αυτοπειθαρχίας στην τήρηση των κανόνων.
Όλα τα μέρη της σχολικής κοινότητας πρέπει να σέβονται και να τηρούν τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.
Όλοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά είναι ανεκτή και ποια όχι από το σχολείο.
Όταν ένας/μια μαθητής/τρια παραβιάζει συνειδητά και συστηματικά τους κανόνες συμπεριφοράς, προβλέπονται μέτρα ανάλογα με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του/της.

Τα πειθαρχικά μέτρα:

 • Επιβάλλονται μόνο όταν ο/η δάσκαλος/α έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με τον/τη μαθητή/τρια και τους γονείς.
 • Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του/της μαθητή/τριας.
 • Δεν χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
 • Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του/της μαθητή/τριας, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών/τριών και η εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου.
 • Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα.

Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στον/στην μαθητή/τρια ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά του/της από τον/τη δάσκαλο/α, τη διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Συνοπτικά, τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή/τρια που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:

1ο  Στάδιο

 • Παρατήρηση από τον/τη δάσκαλο/α (1η και 2η).
 • Επίπληξη από τον/τη δάσκαλο/α.
 • Παρατήρηση από τη διεύθυνση και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Επίπληξη από τη διεύθυνση και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.

2ο  Στάδιο

Αν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του/της και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε επιβάλλονται πρόσθετα πειθαρχικά μέτρα:

 • Ο/Η μαθητής/τρια παραμένει καθ΄ όλη τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος σε μέρος που ορίζεται από τον/τη δάσκαλο/α υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση του 2ου σταδίου ενημερώνεται γραπτώς ο γονέας ή κηδεμόνας.

3ο Στάδιο

Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο/η μαθητής/τρια δε βελτιώσει τη συμπεριφορά του/της και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα

Για σοβαρές περιπτώσεις ο Σύλλογος Διδασκόντων συστήνει τριμελή πειθαρχική επιτροπή, η οποία θα λειτουργεί υπό την προεδρία της διεύθυνσης.

Η τριμελής επιτροπή προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας και μαζί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Καλεί τον/τη σχολικό/ή σύμβουλο και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
 • Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου ή άλλου/ης ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, η επιτροπή γνωστοποιεί το πόρισμά της στον Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του/της μαθητή/τριας ή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού καταγράφονται από τους/τις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τη σχολική βία, προκειμένου να υπάρχει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους/ες τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια και τον σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
Οφείλουν να γνωστοποιούν στον/στη δάσκαλο/α της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού.
Πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (μια φορά τον μήνα) για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/τη δάσκαλο/α της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, καθώς και στο τέλος κάθε τριμήνου.
Οι γονείς ? κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις.
Κανένας/Καμία ενήλικος/η δεν έχει το δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί στον χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, το συζητά με τους/τις εκπαιδευτικούς και με τη διεύθυνση του σχολείου.
Γενικότερα, κανένας/καμία ενήλικος/η ή ανήλικος/η δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν για τον λόγο της απουσίας.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάζεται στενά με το σχολείο σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη στήριξη του παιδαγωγικού ? εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα έχει πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα παιδιά.