Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης ανήκει στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από δύο εισόδους-εξόδους, από την οδό Μιχαηλίδη (σκάλες) και από την οδό Σχολείου, το πρωί και το μεσημέρι κατά την αποχώρηση. Μετά την έναρξη των μαθημάτων, η είσοδος στο χώρο του σχολείου μπορεί να γίνει μόνο από την οδό Αγνώστου Στρατιώτη (θυροτηλέφωνο). Στο σχολείο λειτουργεί σχολικό κυλικείο που παρέχει πλήρως ελεγμένα προϊόντα από τις αρμόδιες αρχές. Η αγορά αυτών, γίνεται με τίμημα που βαραίνει τους μαθητές(γονείς). Επίσης υπάρχει σχολική νοσοκόμος που παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριμένους μαθητές, αλλά έχει και την επίβλεψη αξιολόγησης τραυμάτων και πρώτων βοηθειών, σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Το προσωπικό καθαριότητας φροντίζει να τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να παρέχει στους μαθητές ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. Ο έλεγχος πυρασφάλειας και η απεντόμωση, η μυοκτονία, η απολύμανση, γίνονται ετήσια.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο σχολικός κανονισμός περιλαμβάνει όλους εκείνους τους όρους και κανόνες που απαιτούνται για να πραγματοποιείται μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν σαν στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλου παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, άλλων φορέων), χωρίς συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και αναγνώριση.
Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και η σωστή οργάνωσή της προϋποθέτει κανόνες, όρια και κατανομή ρόλων και ευθυνών.
Κάθε μαθητής/τρια έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα. Έτσι αποκτά κοινωνική υπόσταση και καλλιεργεί συλλογική συνείδηση. Ο/Η μαθητής/τρια ως μέλος της σχολικής κοινότητας ζει, αποκτά γνώσεις, καλλιεργεί συναισθήματα, αξιοποιεί και χαίρεται για τα επιτεύγματα των άλλων και τα δικά του/της.
Βασικός ρόλος του σχολείου, με την αγωγή που προσφέρει, είναι να προετοιμάζει την ομαλή ένταξη του/της μαθητή/τριας στην κοινωνία. Γι’ αυτό του/της εξασφαλίζει περιβάλλον σεβασμού και ελευθερίας που θα τον/την κάνει να νιώθει ασφάλεια και υπευθυνότητα και του/της παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Το σχολείο οφείλει να συνδυάσει την ελευθερία του/της μαθητή/τριας με την κοινωνική ευθύνη.
Ένας σχολικός κανονισμός δεν έχει τη μορφή ενός καθηκοντολογίου, αλλά συνδέεται δυναμικά με το περιβάλλον και την εποχή. Δε θεωρεί τη σχολική πειθαρχία ως αυτοσκοπό, αλλά ως παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/τριας.
Ο σχολικός κανονισμός δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, δίνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών/τριών, στοχεύει στην προσαρμογή και την υπευθυνότητά τους, περιέχει συγκεκριμένους τρόπους πειθαρχίας, κανονισμούς που να μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι κατανοητοί απ’ όλους/όλες.
Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, δίνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία των μαθητών/τριών, στοχεύει στην προσαρμογή και την υπευθυνότητά τους, περιέχει συγκεκριμένους τρόπους πειθαρχίας, κανονισμούς που να μπορούν να εφαρμοστούν και να είναι κατανοητοί απ’ όλους/όλες.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΡΙΜΗΝΑ

Το σχολικό έτος αρχίζει για τους/τις εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου ενώ για τους/τις μαθητές/τριες αρχίζει στις 13 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο Αγιασμό και λήγει στις 25 Ιουνίου με την απονομή των Τίτλων Προόδου και Σπουδών στους/στις μαθητές/τριες.
Με σκοπό την καλύτερη κατανομή της διδασκόμενης ύλης και της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, το σχολικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα ως εξής:

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ: Από 13 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ: Από 11 Δεκεμβρίου έως 10 Μαρτίου

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ: Από 11 Μαρτίου έως 25 Ιουνίου

Μετά τη λήξη κάθε τριμήνου γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/τριών από τους/τις εκπαιδευτικούς και οι γονείς ενημερώνονται δια ζώσης, ή ανάλογα με τις υγειονομικές συνθήκες μέσω webex ή τηλεφωνικά από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και ο διευθυντής αποστέλλει τους τίτλους προόδου ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ KAI AΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΩΡΑΡΙΟ

Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι/όλες αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και σέβονται την αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Όταν το ωράριο δεν τηρείται από τους/τις μαθητές/τριες ή τους/τις εκπαιδευτικούς, χάνεται το κύρος του σχολείου και απαξιώνεται ο ρόλος του.

Η προσέλευση των μαθητών/τριών της πρωινής ζώνης είναι 07.00΄-07.15΄και διαρκεί ως τις 07.55΄.

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών/τριώντου κανονικού προγράμματος είναι από τις 08:00΄ έως 08.15΄.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 08.15΄και λήγει στις 13.15΄.

Σε περίπτωση πρωτοκόλλου Covid-19 η αποχώρηση των μαθητών/τριών θα γίνεται ως εξής:

Αποχώρηση Α΄ τάξης: 13.00΄

Αποχώρηση Β΄ τάξης: 13.05΄

Αποχώρηση Γ΄- Δ΄ τάξεων: 13.10΄

Αποχώρηση Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων: 13.15΄

Η αποχώρηση της Α΄ τάξης γίνεται μόνο από την οδό Σχολείου, ενώ οι υπόλοιπες τάξεις μπορούν να εξέρχονται από όποια έξοδο επιθυμούν.
Το πρόγραμμα του ολοήμερου ξεκινά στις 13.15΄ και λήγει στις 16.00΄.
Οι μαθητές/τριες του ολοήμερου αποχωρούν μόνο από την οδό Μιχαηλίδη.
Σε περίπτωση συνθηκών πανδημίας, δεν θα γίνεται πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο του σχολείου, αλλά οι μαθητές/τριες εισέρχονται κατευθείαν στις τάξεις.
Το σχολείο ρυθμίζει το θέμα της καθυστερημένης προσέλευσης των μαθητών/τριών, έχοντας σαν γενική αρχή ότι δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν, ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι ο/η μαθητής/τρια μπορεί να καθυστερεί χωρίς κάποιες συνέπειες.
Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο, γίνεται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Μετά την είσοδο των μαθητών/τριών στον χώρο του σχολείου, την ευθύνη έχουν οι δάσκαλοι/ες υπηρεσίας.
Οι μαθητές/τριες που αργούν συστηματικά να έρθουν στο σχολείο, γίνονται δεκτοί/ές στην τάξη τους μόνο μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.
Κατά την παραμονή των μαθητών/τριών στην τάξη υπεύθυνος/η είναι ο/η διδάσκων/ουσα εκπαιδευτικός, ενώ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι δάσκαλοι/ες υπηρεσίας.
Με τη λήξη των μαθημάτων η αποχώρηση ή η παραλαβή των μαθητών/τριών από τον χώρο του σχολείου στις κεντρικές εξόδους, γίνεται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Οι μαθητές/τριες αποχωρούν με τη συνοδεία ενήλικα ή μόνοι/ες, αν οι γονείς/κηδεμόνες τους το έχουν δηλώσει στην αρχή της χρονιάς.
Η αποχώρηση ενός/μιας μαθητή/τριας από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του/της δασκάλου/ας της τάξης ή της διεύθυνσης και απαραίτητα με τη συνοδεία του γονέα ή κηδεμόνα.

ΠΡΟΑΥΛΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι μαθητές/τριες του σχολείου δεν κάνουν ξεχωριστά διαλείμματα, αλλά βγαίνουν στην αυλή όλοι/ες μαζί, ώστε να μην συμπίπτουν με τα διαλείμματα του γυμνασίου. Ο χώρος για τον προαυλισμό της κάθε τάξης έχει καθοριστεί με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σε περίπτωση νέου πρωτοκόλλου ως εξής:

 • Α1-Α2: το τριγωνικό δάπεδο από καουτσούκ ανάμεσα στις δύο εισόδους του σχολείου.
 • Β1-Β2: το παραλληλόγραμμο δάπεδο από καουτσούκ κοντά στο γυμναστήριο.
 • Β3: ο διάδρομος που οδηγεί προς την οδό Σχολείου.
 • Γ1-Γ2: ο χώρος από τις βρύσες του γυμνασίου ως την εξωτερική αίθουσα του γυμνασίου.
 • Δ1-Δ2-Δ3: η κάτω αυλή που βλέπει προς την οδό Αγνώστου Στρατιώτη.
 • Ε1-Ε2-ΣΤ1-ΣΤ2: οι μπασκέτες και το υπόλοιπο τμήμα της αυλής του γυμνασίου.

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα διαλείμματα γίνονται στον εσωτερικό χώρο του σχολείου, σε όλους τους ορόφους.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Το βάρος της σχολικής τσάντας είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί (δικαιολογημένα ως ένα βαθμό) αρκετούς γονείς, καθώς οι μαθητές/τριες κουβαλούν βαριές τσάντες και δεν μπορούν να ανέβουν τις σκάλες. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων και την ελάφρυνση της σχολικής τσάντας οι γονείς ή κηδεμόνες πρέπει:

 • Να ελέγχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών, ώστε στην τσάντα καθημερινά να μένουν μόνο τα μαθήματα της ημέρας.
 • Να μην επιτρέπουν στα παιδιά να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια, επιπλέον τετράδια με αυτοκόλλητα, βιβλία, δυο και τρεις κασετίνες ή οτιδήποτε άσχετο με το μάθημα.

Εξυπακούεται ότι βιβλία και Τετράδια Εργασιών τα οποία θα προτείνει ο/η δάσκαλος/α της τάξης ή ό,τι δεν χρειάζεται δουλειά στο σπίτι, πρέπει να παραμένει μόνιμα στην τάξη.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του/της μαθητή/τριας την ευθύνη έχει το σχολείο. Σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας ενός/μιας μαθητή/τριας ο/η δάσκαλος/α της τάξης ή η διεύθυνση του σχολείου, αν δεν έχει ενημερωθεί από τον γονέα, οφείλει να ενδιαφερθεί για τον λόγο της απουσίας του/της.
Οι απουσίες που τυχόν καταχωρήθηκαν ή θα καταχωρηθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα μετρήσουν στον χαρακτηρισμό της φοίτησης του/της μαθητή/τριας από τον Σύλλογο διδασκόντων.
Η φοίτηση των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία παρακολουθείται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα mySchool (παρ. 1, άρθρο 13, ΠΔ 79/2017, ΦΕΚ 109 Α).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ COVID-19 :

 1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:i.Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6)μήνες από την ολοκλήρωσή της. ii.Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων,εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12)μήνες.iii.Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις(24)μήνες.iv.Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.v.Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).vi.Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα).vii.Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.viii.Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.ix.Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.x.Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
 2. Για τους μαθητές που θα απουσιάζουν (με σοβαρές παθήσεις), προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών/τριών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79/2017, άρθρο 13, παρ. 2,3,4(ΦΕΚ 109Α).Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ απαιτείται παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο όσων μαθητών/τριών εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19.Στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ΠΔ 79/2017(ΦΕΚ 109Α)ανήκουν και αυτές των μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες αιτούνται πρόωρη αποχώρηση ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών/τριών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο φορέα, από την οποία προκύπτει η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης, πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς.
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ανάγκη να ενταχθεί ο/η μαθητής/τρια. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό γιατί διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις αξίες που έχει ανάγκη ο/η μαθητής/τριαγια την αποδοχή και την αναγνώρισή του/της από τη σχολική κοινότητα.
Κάθε μαθητής/τρια αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του/της ανάγκες, τα δικά του/της προβλήματα και τη δική του/της ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησής του/της.
Ο/Η εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών/τριών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών/τριών του/της.
Ο/Η εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών/τριών του/της, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Ο/Η εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του/της εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους/τις μαθητές/τριές του.

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών συνδιαμορφώνεται από:

 • Τη συμμετοχή τους στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης, την προσπάθειά τους
 • Την καθημερινή προφορική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας
 • Την επίδοσή τους στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
 • Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχουν για το σπίτι
 • Τη συμμετοχή και συμπεριφορά τους στην ομάδα όπου ανήκουν
 • Τη γενική συμπεριφορά τους απέναντι στους/στις συμμαθητές/τριες και τους/τις δασκάλους/ες τους

Στο τέλος κάθε τριμήνου ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών/τριών του και παραδίδει τη βαθμολογία στον διευθυντή, ο οποίος την αποστέλλει και ηλεκτρονικά στους γονείς/κηδεμόνες.
Ο/Η εκπαιδευτικός ενημερώνει σε καθορισμένη ώρα τους γονείς/κηδεμόνες δια ζώσης ή τηλεφωνικά ή μέσω webex για την πρόοδο του παιδιού τους.
Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/τριας και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.
Η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο είναι απαραίτητη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Ο/Η μαθητής/τρια προσέρχεται στο σχολείο και περνάει δεκάδες ώρες της παιδικής του/της ηλικίας, όχι μόνο για να αποκτήσει γνώσεις αλλά και κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, διαμορφώνοντας τον δικό του/της ιδιαίτερο χαρακτήρα και προσωπικότητα και φυσικά να αισθανθεί καλά. Το σχολείο δημιουργεί το κατάλληλο, ελκυστικό περιβάλλον, ώστε το παιδί να θέλει να έρθει σε αυτό!
Η καλή συμπεριφορά δείχνει το επίπεδο πολιτισμού ενός ανθρώπου. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη σε κάθε οργανωμένο σύνολο, κράτος, οικογένεια ή σχολείο, για να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του.
Το σχολείο αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας και αναπόφευκτα υπάρχουν και σε αυτό φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Για την εύρυθμη λειτουργία του, απαιτείται η εφαρμογή ενός άτυπου κώδικα συμπεριφοράς ή αλλιώς διαμόρφωση τέτοιας σχολικής κουλτούρας, που έχει σαν στόχο να προστατεύσει το δικαίωμα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στη μάθηση-μόρφωση και τη διδασκαλία και να εξασφαλίσει ένα ευχάριστο και ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.
Ο κώδικας συμπεριφοράς περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο/Η μαθητής/τρια έχει το δικαίωμα:

 • Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του/της.
 • Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του/της.
 • Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων (τα παιχνίδια με μπάλες δεν επιτρέπονται στα διαλείμματα για την αποφυγή ατυχημάτων).
 • Να χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα και γενικά όλους τους πόρους του σχολείου.
 • Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει προς όφελος δικό του/της ή των συμμαθητών/τριών του/της.
 • Να του/της παρέχεται περιβάλλον καθαρό, υγιεινό, από άποψη ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.
 • Να μην προσέρχεται στο σχολείο για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς κοινωνικούς λόγους (με αντίστοιχη ενημέρωση από τους γονείς).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο/Η μαθητής/τριαέχει την υποχρέωση:

 • Να μην απουσιάζει από το σχολείο.
 • Να έρχεται προετοιμασμένος/η για το μάθημα.
 • Να σέβεται και να διατηρεί καθαρά τα προσωπικά του/της αντικείμενα (βιβλία, τετράδια).
 • Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε εκδήλωση του σχολείου.
 • Να συμπεριφέρεται με σεβασμό και ευγένεια στους/στις δασκάλους/ες και τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.
 • Να αποφεύγει κάθε ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού των άλλων.
 • Να κινείται προσεκτικά και να αποφεύγει παιχνίδια και συμπεριφορές σε οποιοδήποτε μέρος του σχολείου (ιδιαίτερα στις σκάλες), που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη δική του/της και των συμμαθητών/τριών του/της.
 • Να μη βρίσκεται στην τάξη ή στον εσωτερικό χώρο του διδακτηρίου κατά την ώρα του διαλείμματος. Μετά το διάλειμμα προσέρχεται έγκαιρα μέσα στην τάξη (καθ΄όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες με ανοιχτά παράθυρα).
 • Να μη φέρνει στο σχολείο έντυπα ή αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με τη μαθητική του/της δραστηριότητα.
 • Να μην έχει κινητό τηλέφωνο (η επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον σε περίπτωση ανάγκης γίνεται μέσω των γραμμών του σχολείου).
 • Να σέβεται και να προστατεύει τους χώρους και την περιουσία του σχολείου.
 • Να έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της υπακοής, της εργατικότητας και της υπευθυνότητας.

Ιδιαίτερα μέσα στην τάξη:

 • Να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία.
 • Να μην ενοχλεί τους/τις συμμαθητές/τριές του/της.
 • Να μιλά αφού πρώτα πάρει τον λόγο.
 • Να ακούει χωρίς να διακόπτει τον/τη συμμαθητή/τριά του/της.
 • Να σέβεται και διατηρεί την τάξη του/της καθαρή.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας-πολυπολιτισμικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά. Στο σχολείο γίνεται συνεχής προσπάθεια αποφυγής τέτοιων φαινομένων μέσα από στοχευμένη ενημέρωση-συζήτηση ή και ανάπτυξη σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το σχολείο διαθέτει ομάδα πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας ή εκφοβισμού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου κτλ. και κάθε γονέας οφείλει να ενημερώνει αμέσως το σχολείο για οτιδήποτε παρατηρήσει ως αλλαγή στη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των μαθητών.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μιλούν στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς τους για αντίστοιχα ζητήματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Το Σχολείο βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.
Για παιδαγωγικά ζητήματα το σχολείο δεν ενημερώνει τον σύλλογο γονέων, αλλά κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο. Οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο για τυχόν αλλαγές στο οικογενειακό τους περιβάλλον (Απώλειες προσώπων, διαζύγια, άλλες δυσκολίες κτλ) έτσι ώστε να ληφθούν υπ’όψιν στην ερμηνεία της συμπεριφοράς των μαθητών και στη βοήθειά τους.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους/ες τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια και τον σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
Οφείλουν να γνωστοποιούν στον/στη δάσκαλο/α της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική, μαθησιακή και ψυχική υγεία του παιδιού (οι γνωματεύσεις από φορείς, γνωστοποιούνται άμεσα στο σχολείο). Ενημερώνουν το σχολείο με στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) και ενημερώνουν σε περίπτωση αλλαγής τους. Ορίζουν στο δάσκαλο της τάξης(με υπεύθυνη δήλωση) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα εμπιστοσύνης που θα παραλαμβάνουν τους μαθητές. Ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωση αν οι μαθητές αποχωρούν μόνοι τους
Πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (μια φορά τον μήνα) για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/τη δάσκαλο/α της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, καθώς και στο τέλος κάθε τριμήνου.
Οι γονείς – κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις (ιστοσελίδα ή email) . Είναι υπεύθυνοι για την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.
Κανένας/Καμία ενήλικος/η δεν έχει το δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί στον χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, το συζητά με τους/τις εκπαιδευτικούς και με τη διεύθυνση του σχολείου.
Γενικότερα, κανένας/καμία ενήλικος/η ή ανήλικος/η δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου χωρίς άδεια.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν για τον λόγο της απουσίας.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάζεται στενά με το σχολείο σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη στήριξη του παιδαγωγικού – εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου, η στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα έχει πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα παιδιά. Το σχολείο στηρίζει το σύλλογο γονέων με παραχωρήσεις χώρων για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, γενικές συνελεύσεις και εκδηλώσεις.
Σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών (κορωνοϊός, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κ.α.), το πρόγραμμα του σχολείου μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, της διεύθυνσης Π.Ε. ή της Περιφέρειας με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των μαθητών/τριών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ Η ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η αισθητική του παιδιού.
Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
Μαθητής/Μαθήτρια που αποδεδειγμένα προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του κατόπιν ενημέρωσης απ΄ το σχολείο.
Χρέος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι η διατήρηση ή ακόμη περισσότερο η αναβάθμιση του σχολικού χώρου μέσα στον οποίο ζούμε αρκετές ώρες καθημερινά.
Ο Δήμος μέσω των υπηρεσιών του και της σχολικής επιτροπής, οφείλει να βοηθά το σχολείο σε θέματα επιχορήγησης, αποκατάστασης ζημιών και ασφάλειας σε κάθε περίπτωση.

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ COVID-19, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ.

Πολίχνη  – Σεπτέμβριος 2022  Ο διευθυντής του Σχολείου
 Σωτήρης Αγγέλου
Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
(Ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου)
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης