ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2021-2022

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορωνοϊού – covid 19, σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22»

Α. Λαμβάνοντας υπ όψη την περ. α της παρ.4του άρθρου7 τουΠ.Δ.79/2017(Α 109),όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 1έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017(Α 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ(Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016)
β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.(παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017(Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015εγκύκλιοτου ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (λογαριασμός δεκο -ΔΕΗ,ΟΤΕ- ή εκκαθαριστικό εφορίας, ή συμβόλαιο σπιτιού ή 2 λογαριασμούς ιδιωτικών παρόχων)
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10:00 έως τις 12:00 π.μ. Η είσοδος στο σχολείο θα γίνεται τηρώντας όλες τις προφυλάξεις, υποχρεωτικά με μάσκα, από την οδό Αγνώστου στρατιώτου κατόπιν αδείας που θα δίνεται απ΄το θυροτηλέφωνο.


Όρια εγγραφών 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης

περιγραφή
Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:

Αγαθοκλέους (όλη)
Αγαμέμνονος (όλη)
Αγίου Παντελεήμονα (μονά 1 έως 11, ζυγά 2 έως 10)
Αγνώστου Στρατιώτου (όλα Βενιζέλου έως Τενέδου)
Αδάνων (όλη)
Ανδριανού (όλη)
Ανθέων (όλη)
Βορείου Ηπείρου (όλη)
Γούναρη Δημητρίου (όλη)
Δαβάκη Συνταγματάρχου (μονά 1 έως 15, ζυγά 2 έως 16)
Δερβενακίων (μονά 1 έως 45, ζυγά 2 έως 44)
Διάκου Αθανασίου (όλη)
Δωδεκανήσου (μονά 1 έως 7, ζυγά 9 έως τέλος)
Ζαλόγγου (όλη)
Θεομήτορος (μονά 1 έως 17, ζυγά 2 έως 16)
Θησέως (όλη)
Καραϊσκάκη (όλη)
Καρυπίδη (μονά 1 έως 21, ζυγά όλα)
Καυκάσου (όλη)
Μαυρομιχάλη (μονά 15 έως 75, ζυγά 18 έως 80)
Μιχαηλίδη Δ. (όλη)
Ορφανίδου Ιερ. (όλη)
Ουσταμπασίδη Δ. (όλη)
Παιώνος (όλη)
Παπάγου Αλέξανδρου Στρατάρχου (μονά 1 έως 7, ζυγά 2 έως 12)
Παπαπαναγιώτου Μιταυτσή Έλλης (μονά 1 έως 25, ζυγά 2 έως 38)
Παπαστεφάνου Γιαννουλίδη (μονά 1 έως 9, ζυγά 2 έως 20)
Πατριάρχη Δημητρίου (όλη)
Πλάτωνος (όλη)
Σαλαμίνος (μονά 1 έως 15, ζυγά 2 έως 16)
Σιθωνίας (όλη)
Σταδίου (όλη)
Φιλίππου (μονά 35 έως 63, ζυγά 14 έως 28)
Φοίνικος (όλη)
Χαριτωνίδου (όλη)

About Σωτήρης Αγγέλου

avatar

Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης