Και … διαφορετικοί και ίδιοι!

Και … διαφορετικοί και ίδιοι!

Όλοι είμαστε ίσοι! Δεν έχει σημασία τι είμαστε, σημασία έχει ότι είμαστε άνθρωποι! Όλοι είμαστε πρέπει να είμαστε διαφορετικοί αλλά πρέπει να είμαστε  και ίσοι … Σε μας δεν έχουν σημασία το χρώμα, το ύψος ή τα κιλά … σημασία έχει το παιχνίδι … σημασία έχει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον! Χάρης Όλοι οι […]